Tento film vznikol z iniciatívy Nadácie AIGYPTOS. Jej členovia Pavol Deglovič, Dr. Jozef Hudec, Mgr. Miroslav Ivan a Renáta Rábeková prispeli k realizácii filmovania v Egyptskej arabskej republike vlastnými prostriedkami.
Film finančne podporila grantová agentúra VEGA v programovej úlohe 1/44-34/97.

Réžia: Pavol Deglovič
Scenár: Dr. Jozef Hudec
Dramaturgia a kamera: Mgr. Miroslav Ivan
Komentár: Mgr. Peter Himič
Technická spolupráca: Ing. Ján Dobranský
Spolupracovali: Prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.
Dr. Dušan Magdolen
Renáta Rábeková
PhDr. Darina Vasilová
© 1998

späť