10. Bratislavský cyklus egyptologických prednášok
Výpravy do starovekého Egypta

Venované
200. výročiu rozlúštenia hieroglyfov,
100. výročiu objavenia Tutanchamonovej hrobky,
15. výročiu výskumu lokality Tell el-Retábí v Egypte,
10. výročiu prednáškového cyklu “Výpravy do starovekého Egypta”

Program prednášok na stiahnutie PDF

Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň
Primaciálne námestie 3, vstup z nádvoria Starej radnice
Vybrané piatky o 17:30
Vstupné: 3,- €

Vstupenky je možné si zakúpiť priamo v pokladni Múzea mesta Bratislavy. Vstupenky z celého prednáškového cyklu su žrebovateľné, žrebovanie sa uskutoční po každej prednáške. Výhrami su drobné vecné ceny, ktoré sme pre vás priniesli priamo z Egypta. Permanentky zakúpené v roku 2020 pred začiatkom pandémie sú platné aj v roku 2022.

Nadácia Aigyptos

18. 03. 2022
… A hradba za hradbou sa týči: Tell el-Retábí 2021
Mgr. Jozef Hudec, PhD. a kol.
Hudec
Výskum na Tell el-Retábí má po septembri 2021 za sebou už pätnásť rokov a dvanásť sezón. Zameral sa na severozápadný okraj pevnosti Ramessa III z 1. polovice 12. storočia pred Kristom. Egyptológovia tu objavili ďalšie dve hradby, ktoré sa navzájom čiastočne prekrývali. Jednu hrubú 5 metrov a druhú – vyššie položenú a mladšiu – hrubú 9 metrov. Tento objav zmenil doterajšiu predstavu o podobe pevnosti. Vo vnútri pevnosti výskum objavil masívnu stavbu z nepálených tehiel, ktorej severný nosný múr sa zachoval do výšky asi pol metra. V ďalšej stavbe sa odkryli dva podstavce stĺpov a nálezy z Tretieho prechodného obdobia (11. – 7. storočie pred Kristom). Sezóna potvrdila, že tell nebol len pevnosťou, ale aj obchodným a výrobným miestom. Demonštrujú to najmä nálezy keramiky z Grécka a východného Stredomoria a hrubé prepálené vrstvy.
Sezóna 2021 sa mohli udiať len vďaka financiám priaznivcov slovenskej egyptológie, zozbieraným cez portál Startlab, mimoriadnemu rozpočtu slovenskej Agentúry pre vedu a výskum pre nový projekt Ústavu orientalistiky SAV „Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta“ a podpore Nadácie Gedíd Aigyptos.

Mgr. Jozef Hudec, PhD. vyštudoval archeológiu, egyptológiu a politológiu na FF UK v Prahe. Je spoluriaditeľom poľsko-slovenského výskumu na Tell el-Retábí a predsedom správnej rady Nadácie Aigyptos. Je tiež hlavným štátnym radcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a pôsobí aj ako vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV.

01. 04. 2022
Ako sa zrodila egyptológia: dve storočia mladá veda
Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D.
Odler
Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou, v tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici sa zhodujú dokonca na presnom dátume, kedy vznikla, bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion v Paríži francúzskej akadémii odprednášal svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov. Neujal sa hneď a všade, jeho správnosť muselo potvrdiť niekoľko ďalších bádateľov a zdokonaliť ďalšie generácie egyptológov. Medzi ne sa radia aj egyptológovia slovenskí a slovenského pôvodu. Prednáška sa zameria predovšetkým na strastiplný život jej zakladateľa, Jean-François Champolliona (1790–1832), v závere sa však pozrieme aj na to, ako sa egyptológia od svojho vzniku premenila.

Martin Odler je vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK a venuje sa materiálnej kultúre, najmä medeným artefaktom. Dlhodobo pracuje na lokalite Abúsír, na českej koncesii v Egypte. Je takisto členom správnej rady Nadácie Aigyptos a poľsko-slovenského tímu, ktorý skúma lokalitu Tell el-Retábí vo východnej Delte.