Cieľom prednáškového cyklu bolo predstaviť prácu a odborné záujmy slovenských egyptológov a spropagovať, opäť raz pred domácim publikom, výsledky ich bádania. Netreba zdôrazňovať, že všetci prednášajúci mali bohaté skúsenosti z archeologických výskumov v Egypte i v strednej Európe a sú pracovníkmi renomovaných inštitúcií.

Oficialny programový leták a PDF abstrakty ku stiahnutiu:
PROGRAM PREDNÁŠKOVÉHO CYKLU

27.01.2012
„Požehnaním domu je múdra žena“
Život starovekých Egypťaniek

Mag. Phil. Ľubica Hudáková
(Institut für Ägyptologie, Universität Wien)
PDF

24. 02. 2012
Tell el–Retábí
Život pevnosti v nílskej delte
Mgr. Veronika Dubcová
(Institut für Ägyptologie, Universität Wien)
PDF

23. 03. 2012
„Kováč má prsty ako krokodílie pazúry“
Meď v starovekom Egypte

Mgr. Martin Odler
(Český egyptologický ústav FF UK, Praha)

27.04.2012
Depozit balzamovačov zo šachtovej hrobky generála Menechibnekona
Doc. Květa Smoláriková
(Český egyptologický ústav FF UK, Praha)
PDF

18.05.2012
Mačka v starovekom Egypte
Mgr. Lucia Hulková PhD.
(Institut für Ägyptologie, Universität Wien)