21.5.2013 o 18.00 hod.
Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava

Dvaja egyptológovia, Jozef Hudec zo Slovenska a Sławomir Rzepka z Poľska, predstavia vo svojej populárno-náučnej prednáške spoločný výskum v rámci archeologického projektu v Egypte.
Dr. Jozef Hudec je vedeckým pracovníkom Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave, spoluzakladateľom a predsedom správnej rady nadácie Aigyptos. Spolu s poľským kolegom Dr. Sławomirom Rzepkom z Archeologického ústavu Varšavskej univerzity vedú poľsko-slovenský výskum v egyptskom Tell el-Retábí, ktorý sa realizuje s podporou Poľského centra stredomorskej archeológie v Káhire. Projekt prebieha od roku 2007 a zameriava sa na výskum vrstiev z druhého a prvej polovice prvého tisícročia pred Kristom.