Súsošie znázorňujúce Ramessa II v spoločnosti boha Amona a bohyne Mut, Egyptské múzem v Turíne (foto Ľ. Hudáková)Keeper:
Dr. Dušan Magdolen, Bratislava

Board of trustees:
Chair:
Dr. Jozef Hudec, Bratislava

Members:
Mgr. Veronika Dubcová, Vienna
Ľubica Hudáková (rod. Zelenková) M.A., Vienna
Mgr. Lucia Hulková, PhD., Vienna
Mgr. Martin Odler, Prague
PhDr. Renata Rábeková, Nitra

Auditor:
Mgr. Roger Dobberstein, Bratislava

Honorary Board Members:
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Prague
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.,Prague
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D., Prague
Dr. Jaromír Málek, Oxford
Dr. Robert Anderson, London
PhDr. Táňa Kusá, Bratislava