Marec – Máj 2023
Egyptologické prednášky pre Mensa Slovensko

Január-Apríl 2023
Prednáškový cyklus 2023 – Výpravy do starovekého Egypta

Október – November 2022
Egyptologické predná3ky pre Mensa Slovensko

Október 2022
Od Nílu k Dunaju. Pamiatky ríše faraónov v Bratislave

Marec-Jún 2022
Prednáškový cyklus 2022 – Výpravy do starovekého Egypta

August – september 2021
Syn púšte Alois Musil (a jeho súčasník Daniel Šustek)

16.12.2020
Prednáška Dr. Veroniky Verešovej (Ústav orientalistiky SAV, Nadácia Aigyptos) “Na pomedzí časov a kultúr – hranice v živote a život na hranici starovekého Egypta” v rámci Európskej noci výskumníkov 2020 (videozáznam tu).

13.12.2020
Prezentácia výstavy “Tajomný Egypt. Od archeologického výskumu po operu.”, ktorú pripravili Dr. Veronika Verešová (Ústav orientalistiky SAV, Nadácia Aigyptos) a Lukáš Kováčik pri príležitosti uvedenia novej inscenácie opery Aida v Slovenskom národnom divadle (videozáznam tu).

26.2.2020
Prednáška Dr. Renáti Rábekovej “Staroegyptské šperky: pre krásu či ochranu?” v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici (pozvánka tu).

29.1.2020
Prednáška Dr. Veroniky Dubcovej “Pretože ja za to stojím: Tajomstvá krásy starovekých Eygypťaniek” v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici (videozáznam tu).

Január-Jún 2020
Prednáškový cyklus 2020 – Výpravy do starovekého Egypta

Február-Jún 2019
Prednáškový cyklus 2019 – Výpravy do starovekého Egypta

18.10.2018
Prednáška Dr. Ľubice Hudákovej “Slováci odkrývajú históriu – Slovenka na Níle” pre Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, v rámci besedných večerov Chill out (pozvánka tu).
´
8.3.2018
Prednáška Mgr. Lucie Hulkovej, PhD. “Výskumy slovenských egyptológov na Tell el-Retábí” v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre, v rámci podujatia “Týždeň slovenských knižníc 2018″ (program podujatia tu).

19.2.2018
Prednáška Mgr. Martina Odlera “Kto postavil egyptské pyramídy?” v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity, spojená s prezentáciou jeho monografie “OLD KINGDOM COPPER
TOOLS AND MODEL TOOLS” (pozvánka tu).

Január-Jún 2018
Prednáškový cyklus 2018 – Výpravy do starovekého Egypta

Október-December 2017
Prednáškový cyklus 2017 v Banskej Bystrici – Výpravy do staroveku

Jún 2017
Dňa 22. júna 2017 bola Mgr. Veronika Dubcová hosťom podujatia Tajomstvá PREVEDY s prednáškou “Aké záhady riešia slovenskí archeológovia v Egypte?”. Podujatie organizovalo občianske združenie PREVEDA a bolo vyvrcholením IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017 (program tu).

Január-Jún 2017
Prednáškový cyklus 2017 – Výpravy do starovekého Egypta

Máj 2016
Dňa 17. mája 2016 sa uskutočnila prednáška svetoznámeho egyptského archeológa, egyptológa a bývalého ministra pre pamiatky Dr. Zahi Hawassa na tému: Pyramídy, múmie a Kleopatra – posledné objavy. Prednáška sa konala v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou Archeologického ústavu Univerzity Komenského, Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a Nadácie Aigyptos (pozvánka tu).

Január-Jún 2016
Prednáškový cyklus 2016 – Výpravy do starovekého Egypta

Január-Jún 2015
Prednáškový cyklus 2015 – Dvadsať rokov Nadácie Aigyptos

Marec 2015
Dňa 26. marca 2015 informovali Dr. Hudec a Dr. Rzepka v príspevku „Tell el-Retaba Archaeological Mission, seasons 2012 – 2014“ na štvrtom „Delta Survey Workshop“ o nových výsledkoch výskumu v Retábe. Pracovné stretnutie egyptológov, skúmajúcich deltu Nílu, zorganizovali v dňoch 26. a 27. marca 2015 v Káhire egyptské Ministerstvo pamiatok (Ministry of Antiquities) a britská The Egypt Exploration Society (http://www.ees.ac.uk/news/index/213.html). Workshop organizujú od roku 2009 v dvojročnej perióde. Okrem vedúcich poľsko – slovenského projektu sa na workshope zúčastnil aj egyptský archeológ Mustafa Nur el-Dín, ktorý taktiež pracoval v Retábe, a ďalší odborníci z Egypta, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Japonska, Talianska a Veľkej Británie.

Západ slnka nad západným brehom Nílu v Tébach (foto Ľ. Hudáková)
Január-Jún 2014
Prednáškový cyklus 2014 – Výpravy do starovekého Egypta
Október 2013
Prednášky v rámci IX. konferencie Egypt a Rakúsko v SNM-Muzeu Betliar
Máj 2013
Tell el-Retaba – not only a fortress…
Recent results of the Polish-Slovak Archaeological Mission

Máj 2013
Prednáška o keramike z Tell el-Retábí
Máj 2013
Stretnutie s archeológmi S. Rzepkom a J. Hudecom
Apríl 2013
ZJAZD SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV 2013,
Archeologický ústav SAV, Slávnostná prednáška
“Slovenský podiel na poľsko-slovenskom archeologickom výskume na Tell el-Retábí v Egypte”
Január-Apríl 2013
Prednáškový cyklus 2013 – Výpravy do starovekého Egypta

Január-Máj 2012
Prednáškový cyklus 2012 – PDF Abstrakty na stiahnutie

August-November 2002
Výstava “Cesty k Nílu… Po stopách dávnej civilizácie starého Egypta” a sprievodné prednášky