Program prednášok z cyklu PDF
Egyptologické piatky vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy
Výpravy do starovekého Egypta
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1
Faustova sieň, vždy o 17:00
Vstupné: 2,- €

25. 01. 2013
Miesta poriadku a večnosti – hrobky veľmožov Starej ríše
Mgr. Katarína Arias

Hrobky staroegyptských veľmožov a vysokých hodnostárov sú pre súčasného človeka hlavne odrazom umeleckej realizácie ich tvorcov. Pre starých Egypťanov však boli predovšetkým miestom výkonu zádušného kultu a miestom uskutočňovania poriadku a harmónie Maat umožňujúce posmrtný život zosnulého.
Mgr. K. Arias pôsobí ako vedecká pracovníčka na Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe.

01. 02. 2013
Egypt v slovenskej kultúre 19. storočia (1800 – 1918)
Mag. Phil. Ľubica Hudáková – Mgr. Martin Odler

Egyptománia sa v 19. storočí začína vzmáhať aj v Uhorsku. Slovensko ako chudobnejšia časť monarchie rozvíja kontakty s Egyptom v menšej miere, ich výsledky sú však nemenej zaujímavé. Prednáška priblíži osudy slovenských cestovateľov v Egypte, Egypt vo výtvarných a literárnych dielach umelcov pochádzajúcich zo Slovenska a takisto Egypt v dobovej slovenskej tlači. Pozrieme sa aj na staroegyptské artefakty, ktoré sa v tomto období dostali do zbierok našich múzeí.
Mag. Phil. Ľ. Hudáková je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a doktorandkou Egyptologického ústavu Viedenskej univerzity.
Mgr. M. Odler je pracovníkom Českého egyptologického ústavu
 FF UK v Prahe.

08. 02. 2013
Nové výskumy na pyramídovom pohrebisku v Abúsíre
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, PhD.


Abúsírské pyramídové pohrebisko patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality nielen v memfidskej nekropole, ale tiež v celom Egypte. To dokazujú aj výskumy Českého egyptologického ústavu FF UK, ktoré sa koncentrujú nielen na hrobky kráľovien, kráľovských synov a ďalších členov kráľovskej rodiny, ale tiež na niektoré časti pyramídového komplexu panovníka Niuserrea.
Doc. Mgr. J. Krejčí PhD. je členom Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos a tajomníkom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe.

15. 02. 2013
Egypt – najzápadnejšia satrapia Perzskej ríše
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD.


Intenzívnym snahám Kýra II. a následne i jeho syna Kambýsa expandovať na západ a zmocniť sa slabnúcich monarchií nedokázal dlhodobo vzdorovať ani Egypt. Obavy sajských panovníkov sa naplnili v roku 525 p. n. l., keď sa po prehranej bitke pri ústí pelúzijského ramena Nílu Egypt stal na viac než storočie pevnou súčasťou Perzskej ríše. Nečakané podoby tejto koexistencie dvoch kultúr budeme sledovať na území Egypta i Perzie.
Doc. PhD. K. Smoláriková PhD. je členkou Honorárneho grémia Nadácie Aigyptos a pracovníčkou Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe.

01. 03. 2013
Brat či nepriateľ? Prvá mierová zmluva v dejinách a jej pozadie
Mgr. Veronika Dubcová


Zmluva medzi Egyptom a Chetitskou ríšou, ktorá bola uzatvorená v 13. storočí p. n. l. po dlhoročnom vojenskom konflikte a rozhodujúcej bitke pri Kadeši, je považovaná za prvú mierovú zmluvu v dejinách. Vykreslenie dôvodov a okolností jej uzatvorenia či jej samotné znenie nám dovolia spoločne nahliadnuť do sveta politiky a diplomacie neskorej doby bronzovej, kedy hra mocných o vplyv na Blízkom východe nebola veľmi odlišná od tej dnešnej.
Mgr. V. Dubcová je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos, absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity a študentkou Egyptologického ústavu Viedenskej univerzity.

15. 03. 2013
„Alexander, syn Amonov “: Význam života a smrti Alexandra Veľkého v dejinách Egypta
Mgr. František Hříbal, PhD.


Počas celej macedónskej anabázy na východe sa Alexander nikde mimo Grékmi obývaných krajín nestretol so srdečnejším privítaním ako v Egypte. Miestne legendy v ňom hľadali syna posledného slobodného faraóna, a teda priameho dediča kráľovskej koruny a božských titulov. Hoci bola krajina na Níle len krátkou zastávkou v jeho ťažení proti Perzii, zanechala v Alexandrovom živote a smrti nezmazateľnú stopu.
O „Dvojrohom“, domácich hadoch, kostiach svätého Marka a odlomenom nose.
Mgr. F. Hříbal PhD. je klasickým archeológom vyštudovaným na Trnavskej univerzite a univerzite v nemeckom Heidelbergu.

05. 04. 2013
Školy v starovekom Egypte
Ba. Silvia Štubňová


Väčšina informácií o školách v starovekom Egypte pochádza z množstva rôznorodých písomných prameňov, keďže stopy po školách v archeologickom kontexte sa takmer žiadne nenašli. Deti získali základ vzdelania v podobe morálnych hodnôt a praktických zručností od svojich rodičov. Len málo z nich si mohlo dovoliť nadobudnúť aj formálne vzdelanie v oficiálnych inštitúciách, ktorého cieľom bolo získanie gramotnosti a príprava na budúce zamestnanie. Prednáška sa zameria na témy, ako napríklad: kto chodil do škôl, v akom veku deti začali navštevovať školy, kto v nich vyučoval, čo a akým spôsobom sa učilo a ako dlho trvalo štúdium.
Ba. S. Štubňová je študentkou egyptológie Leidenskej univerzity v Holandsku.

19. 04. 2013
Hatšepsut – žena na tróne faraónov
Mgr. Lucia Hulková, PhD.


Ako dcéra faraóna Thutmoseho I. a manželka jeho nástupcu dosiahla Hatšepsut najvyššie spoločenské postavenie prístupné žene v starovekom Egypte – aspoň tak sa zdalo, až do chvíle, kým ju neočakávaný zvrat osudu nevyniesol až na faraónsky trón… Ako sa s predstavou ženy na tróne Egypťania vyrovnali a čo im jej vláda priniesla? Pozrieme sa spolu na verejný a snáď aj súkromný život tejto fascinujúcej historickej postavy.
Mgr. L. Hulková PhD. je pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV.