Egyptian ceramics. Case study: Tell el-Retaba

Nadácia Aigyptos a Ústav orientalistiky SAV si Vás dovoľujú pozvať na prednášku o staroegyptskej keramike, ktorú odprednáša Dr. Anna Wodzińska.

Dr. Wodzińska pôsobí na Archeologickom ústave Varšavskej university, je egyptologičkou a keramologičkou poľsko-slovenskej archeologickej misie na Tell el-Retábí.

Prednáška s názvom “Egyptian ceramics. Case study: Tell el-Retaba” sa uskutoční dňa 27. mája 2013 (pondelok) o 17:00 hod., v priestoroch spoločenskovedných ústavov SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

Pozvánka