Rok 2019

Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta (cyklus egyptologických prednášok)

Odler
Nadácia Aigyptos
Nadácia Aigyptos
Nadácia Aigyptos
Nadácia Aigyptos

Svety Vojtecha Zamarovského (spomienkový večer k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského)

Zamarovský
Zamarovský
Zamarovský