Rok 2020

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2020 (cyklus egyptologických prednášok),15.1.2020

Rok 2019

Tlačová správa – Vizualizácia archeologickej lokality Tell el-Retábí v Egypte, 6.5.2019

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2019 (cyklus egyptologických prednášok), 6.2.2019

Tlačová správa – Svety Vojtecha Zamarovského, 6.2.2019