Nadácia Aigyptos bola založená v roku 1995. Jej prostredníctvom môžu slovenskú egyptológiu podporiť všetci, ktorí sa zaujímajú o poznávanie tajomstiev starovekého Egypta a jeho dedičstva. Kvôli problémom s ukladaním výročných správ nadácie na neintuitívny portál Finančnej správy SR rozhodol Okresný súd v Nitre o likvidácii nadácie, ktorej aktíva a aktivity tak boli v zmysle zákona prenesené na bratislavskú Nadáciu Gedíd Aigyptos.

 Nadácia Aigyptos vznikla za účelom všestrannej podpory rozvoja slovenskej egyptológie. Je platformou pre spájanie ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru starovekého Egypta, bez ohľadu na to, či sú profesionálni egyptológovia a archeológovia, amatérski historici, alebo im len učarovala história tejto fascinujúcej krajiny na Níle.

Nadáciu Aigyptos založili Mgr. Jozef Hudec, PhD. a Mgr. Dušan Magdolen, PhD. v roku 1995 v Zlatých Moravciach-Žitavanoch. Nadácia Aigyptos sídli na adrese:

HRADIŠTNÁ 5293/23

841 07 BRATISLAVA

Výhľad v oáze Charga (fotoarchív J. Hudec)

Nadácia Aigyptos úzko spolupracuje s Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v rámci ktorého sa rozvíja egyptologický výskum na Slovensku. Nadácia je tiež členom The Egypt Exploration Society (EES) v Londýne. Egyptológovia nadácie sú členmi medzinárodného vedeckého združenia International Association of Egyptologists (IAE).

V prípade záujmu o podporu aktivít nadácie Aigyptos je možné poskytnúť priame sponzorské príspevky na číslo účtu:

SK04 1100 0000 0029 4209 3270 v Tatra banke, a.s.

Nadácia Aigyptos sa momentálne zameriava na podporu troch hlavných oblastí:

  • Slovenský archeologický a egyptologický výskum v Egypte a na Slovensku: Nadácia Aigyptos, spolu s Ústavom orientalistiky SAV, zastrešuje účasť slovenských egyptológov a archeológov na archeologickom výskume na Tell el-Retábí. Spoločný poľsko-slovenský základný výskum na tejto lokalite prebieha s povolením Najvyššej pamiatkovej rady (Supreme Council of Antiquities – SCA) už od roku 2007. Pri podpore tohto výskumu nadácia Aigyptos spolupracuje s Archeologickým ústavom Varšavskej univerzity a s Poľským centrom stredomorskej archeológie v Káhire. Podporuje tiež základný vedecký výskum na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa naši odborníci aktívne zapájajú do medzinárodného výskumu vo vednej disciplíne, zaoberajúcej sa poznávaním staroegyptskej civilizácie v priebehu tisícročí jej vývoja a ktorej je venovaná značná pozornosť vo všetkých vyspelých krajinách sveta.

  • Budovanie odbornej egyptologickej knižnice: Nadácia Aigyptos získala po svojom vzniku publikácie z produkcie prestížnej britskej spoločnosti The Egypt Exploration Society (EES). O rozvoj nadačnej knižnice sa niekoľkoročnou podporou zaslúžila aj sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Nadácii Aigyptos sa okrem toho ako jedinej organizácii v Európe podarilo získať grant na nákup kníh od Medzinárodnej asociácie egyptológov (IEA). V súčasnosti tak naša nadačná knižnica sústreďuje na Slovensku jedinečný knižný fond odborných egyptologických publikácií. Je určený nielen pre potreby základného vedeckého výskumu, ale slúži aj študentom a verejnosti.

  • Prezentácie a egyptologické prednášky pre slovenskú verejnosť: Nadácia Aigyptos v spolupráci s viacerými slovenskými a zahraničnými subjektmi organizuje série egyptologických prednášok určených pre všetkých, ktorých zaujíma história starovekého Egypta. Podporuje aj iné egyptologické popularizačné, či prezentačné aktivity (napr. výstavy), určené pre širokú slovenskú verejnosť.