Súsošie znázorňujúce Ramessa II v spoločnosti boha Amona a bohyne Mut, Egyptské múzem v Turíne (foto Ľ. Hudáková)Správca Nadácie Gedíd Aigyptos:
Ing. Simona Hudecová, Bratislava

Likvidátor Nadácie Aigyptos:
Dr. Dušan Magdolen, Ostratice

Správna rada:
predseda:
Dr. Jozef Hudec, Bratislava

členovia:
Mgr. Veronika Dubcová, Viedeň
Dr. phil. Ľubica Hudáková (rod. Zelenková) , Viedeň
Mgr. Lucia Hulková, PhD., Viedeň
Mgr. Martin Odler, Praha
PhDr. Renata Rábeková, Nitra

Revízor:
Mgr. Roger Dobberstein, Bratislava

Členovia Honorárneho grémia:
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Praha
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.,Praha
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D., Praha
Dr. Jaromír Málek, Oxford
Dr. Robert Anderson, Londýn
PhDr. Táňa Kusá, Bratislava