Rok 2024

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2024 (cyklus egyptologických prednášok),13.01.2024

Rok 2023

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2023 (cyklus egyptologických prednášok),16.01.2023

Rok 2022

Tlačová správa – Egypt a rakúska monarchia v Topoľčiankach (medzinárodná konferencia), 14.06.2022

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2022 (cyklus egyptologických prednášok),08.03.2022

Rok 2020

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2020 (cyklus egyptologických prednášok),15.1.2020

Rok 2019

Tlačová správa – Vizualizácia archeologickej lokality Tell el-Retábí v Egypte, 6.5.2019

Tlačová správa – Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta 2019 (cyklus egyptologických prednášok), 6.2.2019

Tlačová správa – Svety Vojtecha Zamarovského, 6.2.2019