Druhá výkopová sezóna na Tel el- Retábí trvala od 12.8.2008 do 18.9.2008. Archeologickej misie sa zúčastnili Dr. Slawomír Rzepka (vedúci misie, Varšavská univerzita), Dr. Jozef Hudec (zástupca vedúceho, Nadácia Aigyptos), Dr. Anna Wodzinska (keramologička, Varšavská univerzita), Veronika Dubcová (archeologička, Nadácia Aigyptos/Trnavská univerzita), Karolina Górka, BA (archeologička, Varšavská univerzita), Sylwia Gromadzka, BA (archeologička, Varšavská univerzita), Tomasz Herbich, MA (geofyzik, PCMA), Łukasz Jarmużek, BA (archeológ, Varšavská univerzita), Marcin Jakub Ordutowski (geofyzik, PCMA), Radoslav Soth, BA (fotograf, Nadácia Aigyptos/Sorbonna). Inšpektormi Najvyššej pamiatkovej rady boli v tejto sezóne Mahmoud Ahmed Mahmoud a Mustafa Hassan Mahmoud.

Slovenská časť misie odkryla veľa priehlbín po sabbáchínoch (roľníkoch, ktorí využívali popolovité vrstvy ako hnojivo) v hornej vrstve areálu 1 a taktiež objavila časť severného obranného múru, dve silá a pec. V severnej časti opevneného areálu výskum odhalil aj zvyšky ďalších konštrukcií z ramessovského a postramessovského obdobia, viacero drobných nálezov z fajanse, bronzu i železa, ako aj kamenné náboje do praku z vápenca a kvarcitu.

Výsledky výkopových sezón 2007 – 2008 sú publikované Slawomirom Rzepkom, Annou Wodzińskou, Jozefom Hudecom, Tomaszom Herbichom pod názvom Tell el-Retaba 2007-2008 v Ägypten und Levante. Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete. Bd. XIX/2009.

Späť