Výsledky poľsko-slovenského archeologického výskumu na lokalite Tell el-Retábí sú pravidelne publikované v renomovaných domácich aj zahraničných časopisoch. Nižšie uvedený zoznam obsahuje všetky doposiaľ publikované príspevky, na ktorých sa podieľal slovenský tím zastrešený Nadáciou Aigyptos. Mnohé publikácie sú dostupné online.

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009