FOTOALBUM

Nadácia Aigyptos, v spolupráci s Slovenským národným múzeom – Múzeom Betliar a za podpory občianskeho združenia Pro Oriente, v dňoch 21. až 24. októbra 2013 úspešne uskutočnila v priestoroch kaštieľa Betliar IX. medzinárodnú konferenciu (chedívsky) Egypt a (cisárske) Rakúsko.
Témou konferencie bolo „Vnímanie Orientu v strednej Európe (1800-1918)“. Toto obdobie bolo vybrané najmä s ohľadom na tzv. egyptomániu, kedy Európania začali po expedícii Napoleona Bonaparteho do Egypta v roku 1798 prejavovať zvýšený záujem nielen o Egypt, ale aj ďalšie krajiny Blízkeho východu a kultúru Orientu všeobecne.
Na konferencii sa nakoniec zúčastnilo viac ako 30 odborníkov z 8 krajín. Vo svojich príspevkoch sa zamerali nielen na vnímanie Egypta v strednej Európe v období 19. storočia až do konca Prvej svetovej vojny, ale aj na odkaz egyptománie a orientalizmu a ich širšie presahy na južnom pobreží Stredozemného mora a v Osmanskej ríši.
E&A IX_Programme
Okrem úvodných slov riaditeľky Múzea Betliar, Mgr. Evy Lazárovej, predsedníčky vedeckej spoločnosti Egypt and Austria, Dr. Johanny Holaubek-ovej a členky Správnej rady Nadácie Aigyptos Dr. phil. Ľubice Hudákovej odznelo celkom 24 príspevkov.
Účastníci konferencie sa zoznámili aj s históriou, turistickým potenciálom regiónu. Okrem prehliadky kaštieľa Betliar si prezreli aj mauzóleum v Krásnej hôrke, gotický kostol v Štítniku a historické centrum Rožňavy. Pri príjazde a odjazde samozrejme nevynechali ani Košice. Kulinárske špeciality Gemera a produkty sobraneckej vinohradníckej oblasti mali možnosť ochutnať v pivnici hotela Čierny orol.
Nechýbali ani slovenské prednášky z dejín starého Egypta pre domáce rožňavské publikum. Ich témami boli „Brat či nepriateľ? Prvá mierová zmluva v dejinách a jej pozadie“ (Mgr. Veronika Dubcová), „Slováci a archeologické výskumy na Tell el-Retábí“ (Dr. Jozef Hudec) a „Egypt v slovenskej kultúre 19. storočia /1800 – 1918/“ ( Mgr. Martin Odler). Prednášky navštívil aj primátor Rožňavy, pán Pavol Burdiga a zjavne zaznamenali pozitívny ohlas: www.maticaroznava.sk

Účastníci konferencie:

Egypt and Austria IX.

Príhovor Dr.phil. Ľubice Hudákovej a Dr. Jozefa Hudeca:

Zborník z konferencie už v predaji!

Egypt and Austria IX.

Zakúpiť si ho môžete napríklad tu .
Bližšie informácie o príspevkoch a ich obsahu boli publikované na Historywebe.