Tak ako každý rok, začali sme aj v januári 2018 s administratívnou prípravou výskumnej sezóny na Tell el-Retábí v Egypte. „Rany egyptské“ prišli v júli, keď sa ukázalo, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR neudelila Ústavu orientalistiky SAV grant na výskum v Egypte. Zaujímavou skutočnosťou bolo, že z dvoch nezávislých posudkov, ktoré sú pre hodnotenie a následné odporúčanie/neodporúčanie financovania výskumu potrebné, neznámy zahraničný EGYPTOLÓG vyjadril nášmu projektu 100%-nú podporu, ale neznámemu domácemu PREHISTORIKOVI sa projekt nepozdával (asi nebol dostatočne svetový a egyptologický). Pre náš výskum v Egypte to znamenalo značné komplikácie, keďže iba z vlastných zdrojov Nadácie Aigyptos by sme jeho financovanie nedokázali plnohodnotne zabezpečiť.
V konečnom dôsledku by však asi nakoniec ani nebolo podstatné, či by sme vôbec grant APVV v roku 2018 získali. Chaotická „transformácia“ Slovenskej akadémie vied by aj tak nebola umožnila čerpanie grantu APVV, aj keby bol býval udelený.

Prípravy na výskum napriek všetkému pokračovali, hoci sme počítali so značne redukovaným rozpočtom. Čiastočne pomohli aj financie zo získaných 2% príspevkov našich priaznivcov. Výskumná sezóna bola pôvodne plánovaná v termíne od 1.9.2018 do 30.9.2018. Práce sa mali sústrediť na oblasť severne od migdolu retábskej pevnosti, ktorá nám odhalila fascinujúce nálezy už v sezóne 2017.
Keďže rozpočet bol veľmi limitovaný, účastníci misie sa dohodli, že odletia do Egypta až po udelení bezpečnostného povolenia, o ktoré je nevyhnutné každoročne žiadať egyptské úrady. Toto povolenie sme však dostali až začiatkom novembra (teda 2 mesiace po stanovenom termíne začiatku výskumu), kedy výskumnú sezónu v Retábí vzdali už aj kolegovia z Varšavy.
V novembri 2018 sme opäť podali grantovú žiadosť na APVV. Zostáva veriť, že „kuchári už nebudú hodnotiť kováčov“ (aj keď obaja niečo pečú na ohni, však!) a aj vďaka úspešným výsledkom nášho archeologického výskumu v Egypte za posledných 10 rokov snáď grant získame a budeme mať v auguste a septembri 2019 úspešnú sezónu…

Za rok 2018 však máme aj jednu veľmi pozitívnu informáciu! Koncom februára 2018 sa uskutočnila prvá sezóna výskumu (resp. geofyzikálneho prieskumu) na sudánskej archeologickej lokalite Duwejm Wad Hadž, v ktorej Ústav orientalistiky SAV a Archeologický ústav SAV, s podporou Nadácie Aigyptos, nadviazali na „spanilú jazdu“ Dr. Hudeca v Sudáne z novembra 2017.
Keďže výskum úspešne pokračoval aj začiatkom roka 2019, už za plnej účasti archeologického a multidisciplinárneho tímu, veríme, že Vám budeme môcť prinášať zaujímavé výsledky aj zo Sudánu. Minimálne najbližšie štyri roky.