Terénny prieskum sa začal v tretej dekáde apríla 2007. Zúčastnili sa ho Dr. Slawomír Rzepka (vedúci misie, Varšavská univerzita), Dr. Jozef Hudec (zástupca vedúceho, Nadácia Aigyptos), Dr. Anna Wodzinska (keramologička, Varšavská univerzita), doc. RNDr. Vojtech Gajdoš (geofyzik, Univerzita Komenského) a RNDr. Kamil Rozimant (geofyzik, Univerzita Komenského). Inšpektorom Najvyššej pamiatkovej rady bol Mahmúd Chattáb.
Vzhľadom na krátkosť času medzi udelením povolenia a začatím prác, neboli prípravy jednoduché. Vďaka pochopeniu a podpore zo strany vtedajšieho slovenského veľvyslanca v Káhire pána Jozefa Cibulu, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Poľského centra, pánov Táreka Haraša a Nasralláha el-Kilaního (z egyptskej Najvyššej pamiatkovej rady), sa všetko podarilo zvládnuť.
Prvá sezóna bola primárne zameraná na vytvorenie vrstevnicovej mapy lokality, archeologicko-keramologický a geofyzikálny prieskum.

Napriek krátkosti sezóny práce vo všetkých troch oblastiach výrazne pokročili. Výsledky keramologického prieskumu potvrdili datovanie lokality do obdobia Novej ríše až Neskorej doby, avšak niektoré nálezy ukázali na možné pretrvanie osídlenia až do Ptolemaiskej doby. Bola tiež nájdená keramika, ktorá dokazuje, že v období Novej ríše až Tretieho prechodného obdobia obyvatelia lokality udržiavali aktívne obchodné styky nielen s neďalekou Levantou, ale aj s pevninským a ostrovným Gréckom.

Späť