rok 2020
Jurajom Galvánkom
kameramanom, ktorý spolupracoval na televíznom seriáli Veľké civilizácie staroveku očami Vojtecha Zamarovského
Paulínou Šútorovou, MA
o štúdiách, ale i dobrovoľníčení v múzeu

rok 2013
Doc. Mgr. Jaromírom Krejčím, PhD.
zástupcom riaditeľa ČEgÚ FF UK v Prahe a členom Honorárneho grémia nadácie Aigyptos

rok 2012
Mag.phil. Ľubicou Hudákovou (rod. Zelenkovou)
o štúdiu na viedenskej univerzite a práci na lokalite Tell el-Retábí
Mgr. Veronikou Dubcovou
aj o tom, ako sa stať členom slovenského egyptologického tímu
Mgr. Martinom Odlerom
o štúdiu egyptológie v Prahe a expedíciách do Egypta a Sudánu
Mgr. Luciou Hulkovou, PhD.
o prijímacích pohovoroch vo Viedni, o Tell el-Retábí a Tell el-Dáb´e
BA. Silviou Štubňovou
prvou Slovenkou študujúcou egyptológiu na univerzite v Liverpoole

rok 2011
PhDr. Jánom Midžiakom (*1.3. 1932 †6.2.2013)
o expedíciach Čs. egyptologického ústavu v rokoch 1963-66
Doc. Květou Smolárikovou
prvou česko-slovenskou docentkou egyptológie
Dr. Jozefom Hudecom
o Tell el-Retábi – jedinej slovenskej koncesii v Egypte
Dr. Dušanom Magdolenom
o slovenskej egyptológii a knižnom fonde nadácie